TWORZENIE I DOSTĘP DO RÓŻNYCH PORTFELI W SYSTEMIE BLOCKCHAINU ETHEREUM

Wybór portfela w systemie blockchainu Ethereum w dużej mierze zależy od celów i potrzeb użytkownika, jednak początkującemu próbującemu pierwszego portfela zaleca się nie iść na łatwiznę i wybrać portfel o dużym stopniu zabezpieczeń. Chociaż wszystkie portfele są zabezpieczone, najlepiej zabezpieczone są portfele sprzętowe. Początkujący może sobie sprawić portfel sprzętowy bądź też skorzystać z aplikacji MEW.

Zasady związane z procedurą tworzenia portfela w Ethereum są zmienne, wiele zależy tutaj od usługodawcy oraz metody wykorzystanej przez użytkownika, choć niemalże we wszystkich przypadkach użytkownik musi skopiować pewne informacje i zadbać o ich bezpieczeństwo. Informacje, które użytkownik musi skopiować i zadbać o ich bezpieczeństwo, zwykle można podzielić na dwie części;

  1. Fraza składająca się z 12 lub 24 słów, znana jako mnemonik, ziarno lub fraza przywracania, która wykorzystywana jest w przywracaniu dostępu do portfela w wyjątkowych przypadkach.
  2. Dodatkowy PIN lub hasło wykorzystywane do logowania do portfela w jak największej liczbie przypadków.

Pośród konkretnych przypadków portfeli w systemie blockchainu Ethereum ETH i metod ich stosowania wymienić można;

PORTFEL SPRZĘTOWY Z INTERFEJSEM WEBOWYM: Producent portfela sprzętowego może podać pewne instrukcje, ogólnie wymaga się jednak, aby użytkownik zaopatrzył się w hasło lub PIN celem łatwego regularnego dostępu do urządzenia, należy również zapisać 24 słowa frazy odzyskiwania w przypadku uszkodzenia urządzenia, jego utraty przez użytkownika lub jego nieudanej aktualizacji. Fraza przywracania formułowana jest w taki sposób, iż zawsze prowadzi do tego samego adresu, do tego stopnia że użytkownik widzi tą samą ścieżkę wyprowadzania HD. Ścieżka wyprowadzania HD zawsze wygląda następująco: m’/44’/60’/0’/0, tak wygląda typ domyślny dla ETH. Konieczne jest również, aby użytkownik spisał i znał faktyczną wybraną ścieżkę od samego początku. Zwykle wybrana ścieżka jest domyślną, lecz ze względu na ustawienia portfela sprzętowego lub przez zwykły przypadek użytkownik może wybrać niewłaściwą. W momencie skonfigurowania portfela sprzętowego użytkownik może z niego korzystać w połączeniu z interfejsem webowym takim jak MEW. Niektóre urządzenia posiadają w istocie natywne interfejsy i zwykle oferują one niewiele funkcji.

APLIKACJA ŁĄCZĄCA MEW Z INTERFEJSEM MEW

Aplikacja łącząca MEW jest niemal jak rozwiązania portfelowe sprzętowe na  smartfona. Użytkowanie, a nawet konfiguracja są bardzo podobne do tych z portfela sprzętowego. Użytkownik musi utworzyć hasło do aplikacji do codziennego dostępu do portfela, a do tego użytkownik musi również spisać frazę 24 słów na potrzeby przywrócenia portfela w razie wypadku lub w przypadku, gdy trzeba przeinstalować na innym urządzeniu.

Komentowanie jest wyłączone.